Miasto Wisła - oficjalna strona

Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek 7:00 – 15:00
Wtorek 7:00 – 16:00

2 miliony wsparcia dla Wisły!

18.02.2021
Wisła znalazła się wśród 12 gmin, które otrzymały od województwa finansowe wsparcie w odbudowie ruchu turystycznego, który mocno ucierpiał wskutek pandemii koronawirusa. Do budżetu Wisły trafią w sumie 2 mln zł. Symboliczne czeki wręczono wczoraj w Szczyrku.

Czeki samorządowcom przekazali: marszałek Jakub Chełstowski, wicemarszałek Wojciech Kałuża, przewodniczący Sejmiku Jan Kawulok oraz radni sejmiku: Agnieszka Biegun, Ewa Żak i Stanisław Baczyński.

Pomoc będzie miała formę rekompensat dla gmin objętych pomocą za utracone dochody budżetowe. W efekcie gminy mają podjąć inicjatywy na rzecz przedsiębiorców z branży turystycznej. Będą to zwolnienia z podatków czy też umorzenia opłat lokalnych. Wisła już taką uchwałę podjęła. Wysokość wnioskowanej pomocy na jedną gminę wynosi nie więcej niż 2 mln zł (dotyczy gminy, w których stosunek ilości miejsc noclegowych w gminie liczonej do ilości mieszkańców w gminie przekracza wskaźnik 0,5) i po 500 tys. zł w przypadku pozostałych. Wisła dostała maksymalną wnioskowaną kwotę.

- Zgodnie z zapowiedzią, już w pierwszym kwartale bieżącego roku, rozpoczynamy realizację programu wsparcia dla gmin, które w dużej mierze utrzymują się z turystyki, ale pandemia mocno tą działalność ograniczyła. Przedsiębiorcy potrzebują takiej formy pomocy, która zagwarantuje im w miarę szybkie przywrócenie ruchu turystycznego na poziomie odpowiednim do stabilnego funkcjonowania. Śląski Pakiet dla Turystyki jest odpowiedzią samorządu województwa na kryzys w tej branży. Wspierając i promując konkretne atrakcje czy obiekty turystyczne chcemy realnie przyczynić się do jej odbudowy – powiedział marszałek Jakub Chełstowski.

- Te środki realnie pomagają przedsiębiorcom, którym możemy na przykład pomóc umarzając podatek od nieruchomości na okres, gdy nie mogą normalnie wskutek pandemii funkcjonować – podkreśla Tomasz Bujok, burmistrz Wisły. - Chciałbym podziękować panu Marszałkowi i całemu Urzędowi Marszałkowskiemu za merytoryczną konsultację z nami, samorządowcami w tej sprawie i Radnym Sejmiku Wojewódzkiego za zrozumienie sytuacji oraz zdecydowane i szybkie działania w tym zakresie. Dzięki temu mamy pewność, że pomoc rzeczywiście trafi do tych, którzy bardzo jej potrzebują, a więc do przedsiębiorców - dodaje burmistrz Wisły.

Warto przypomnieć, że w styczniu Sejmik województwa przyjął uchwałę o wsparciu gmin, dla których turystyka jest jedną z kluczowych branż gwarantujących wpływy do budżetu. Wzorem ubiegłego roku branża otrzyma zastrzyk, ale kwota pomocy będzie znacznie wyższa, bo wyniesie aż 84 mln zł. Pakiet zostanie uruchomiony już w pierwszym kwartale bieżącego roku. 

W Wiśle dzięki tym środkom powstanie parking w obrębie kompleksu Jonidło oraz posadowienie obiektu modułowego Centrum Edukacji Ekologicznej, zostanie także przebudowana kładka w Parku Kopczyńskiego. 

Pomoc będzie miała formę rekompensat za utracone dochody budżetowe. Co ważne, te środki realnie trafią do przedsiębiorców, którym możemy pomóc, umarzając podatek od nieruchomości na okres, gdy nie mogą normalnie wskutek pandemii funkcjonować.
 
 
Chciałbym podziękować Panu Marszałkowi i całemu Urzędowi Marszałkowskiemu za merytoryczną konsultację z nami, samorządowcami w tej sprawie i Radnym Sejmiku Wojewódzkiego za zrozumienie sytuacji oraz zdecydowane i szybkie działania w tym zakresie. Dzięki temu mamy pewność, że pomoc realnie trafi do tych, którzy bardzo jej potrzebują, a więc do przedsiębiorców.

- W marcu ruszą konkursy dla przedsiębiorców z branży turystycznej, które będą także realną pomocą dla ich firm w dobie kryzysu. Na ten cel zostanie rozdysponowana kwota 77 mln zł – dodaje wicemarszałek Wojciech Kałuża.   

Relacja wideo z uroczystości:

 

 


Partnerzy

Herb miasta Nepomuk
Herb miasta Jablunkov
Herb miasta Rheinhausen
Herb miasta Hukvaldy
Herb miasta Bullylesmines
Herb miasta Coka
Herb gminy Jastarnia
Mapa Miasta
Gospodarka odpadami
e-urzad
Prawo lokalne
Dziennik ustaw
Kamerka Internetowa

Szybki kontakt

Masz do nas pytania?

Twój adres e-mail*

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Urząd Miejski w Wiśle w celu służącym do odpowiedzi na moje pytanie.

Treść pytania*

* - pola obowiązkowe
Podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust.1 pkt c) Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO, tj. „przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze”.
Administratorem danych osobowych jest Gmina Wisła reprezentowana przez Burmistrza Miasta Wisła z siedzibą w Wiśle, Plac Bogumiła Hoffa 3, tel. +48 33 8552425, fax +48 33 8552995, email: um@wisla.pl.
Urząd Miejski w Wiśle
43-460 Wisła
Plac Bogumiła Hoffa 3