Miasto Wisła - oficjalna strona

Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek 7:00 – 15:00
Wtorek 7:00 – 16:00

Dyskusja nad planem zagospodarowania „Wisła Skolnity W”

20.11.2020

16 listopada w Urzędzie Miasta Wisła odbyła się dyskusja publiczna na temat projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru „Wisła Skolnity W.” Zmiany w planie pozwolą na rozwój bazy turystycznej naszej miejscowości.

- Na dyskusji, oprócz właścicieli nieruchomości, objętych zmianami, była tylko jedna osoba. Bardzo żałuję że tak mało, niemniej jednak jestem bardzo wdzięczny, że przynajmniej ta jedna osoba była, bo mogliśmy porozmawiać na temat zmian planu, wysłuchać inwestorów. Myślę, że ta dyskusja była bardzo owocna – mówi Tomasz Bujok, burmistrz Miasta Wisła.

 

W czasie spotkania inwestor wyjaśnił jakie są jego plany na terenie ośrodka Skolnity. Chodzi przede wszystkim o budowę drewnianej wieży widokowej oraz ścieżki w koronach drzew a także poprawę niekubaturowej infrastruktury narciarskiej. Inwestor chce także rozwiązać problemy komunikacyjne tego terenu poprzez budowę windy, prowadzącej na dolną stację kolei linowej, z której będą mogły korzystać osoby niepełnosprawne.

- W związku z tym, że bardzo niepokoją mnie ruchy osób, które bez konsekwencji wprowadzają dzisiaj dezinformację, m. in. przez rysunki publikowane w mediach społecznościowych, które nie mają nic wspólnego z rzeczywistością, chcę pokazać zakres zmian planu, który jest teraz opracowywany i porównać go z planem już obowiązującym. Liczę na poświęcenie kilku minut i na przeanalizowanie tych zmian – mówi Tomasz Bujok.

Wszystkie zmiany, a więc także możliwość budowy wieży i ścieżki w koronach drzew uzgodniono z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Katowicach i z Parkiem Krajobrazowym Beskidu Śląskiego i z wieloma instytucjami, których zobowiązani jesteśmy uzyskać pozytywną opinię przed uchwaleniem nowego planu. W planie wprowadzono jeszcze jedną zmianę na wniosek mieszkańca Wisły – wprowadzono możliwość zabudowy jednorodzinnej z możliwością prowadzenia usług turystycznych, co jest zgodne ze Studium Uwarunkowań i Zagospodarowania Przestrzennego, przyjętego kilka lat wcześniej. Zmiana planu daje również możliwość budowy wieży widokowej i ścieżki w koronach drzew w górnej części ośrodka Skolnity.

- Chciałbym się także odnieść do rysunku, który pojawił się na jednym z profilów na portalu społecznościowym. Chodzi o rysunek, który pokazuje wielopoziomowy parking pod Skolnitym. Abstrahując od tego, że rysunek, który wywołał sporą dyskusję, w najmniejszym stopniu nie odzwierciedlał rzeczywistości, warto wskazać, że parkingi wielopoziomowe można było budować na tym terenie już według postanowień poprzedniego planu z 2012 roku. Jedyna zmiana, dotycząca tego terenu dotyczy dopuszczalnej wysokości budynków i budowli. Ta zmieniła się z 14,5 metrów na 15,95 metra i chodzi jedynie o to, żeby możliwa była budowa windy dla osób niepełnosprawnych z terenu zza torów kolejowych na dolną stację kolei linowej, o czym również informował przedstawiciel inwestora – mówi Tomasz Bujok.

Już do tej pory część terenu objętego projektem planu była przeznaczona do zabudowy i jest zabudowana. Jeśli miasto ograniczyłoby w nowym planie warunki inwestycyjne, właściciel gruntu objętego zmianą, mógłby wnosić do Gminy Wisła o odszkodowania ze względu na obniżenie wartości nieruchomości.


Partnerzy

Herb miasta Nepomuk
Herb miasta Jablunkov
Herb miasta Rheinhausen
Herb miasta Hukvaldy
Herb miasta Bullylesmines
Herb miasta Coka
Herb gminy Jastarnia
Mapa Miasta
Gospodarka odpadami
e-urzad
Prawo lokalne
Dziennik ustaw
Kamerka Internetowa

Szybki kontakt

Masz do nas pytania?

Twój adres e-mail*

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Urząd Miejski w Wiśle w celu służącym do odpowiedzi na moje pytanie.

Treść pytania*

* - pola obowiązkowe
Podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust.1 pkt c) Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO, tj. „przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze”.
Administratorem danych osobowych jest Gmina Wisła reprezentowana przez Burmistrza Miasta Wisła z siedzibą w Wiśle, Plac Bogumiła Hoffa 3, tel. +48 33 8552425, fax +48 33 8552995, email: um@wisla.pl.
Urząd Miejski w Wiśle
43-460 Wisła
Plac Bogumiła Hoffa 3