Miasto Wisła - oficjalna strona

Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek 7:00 – 15:00
Wtorek 7:00 – 16:00

Koronawirus - AKTUALIZACJA

25.03.2020

Informacje aktualizowane na bieżąco o działaniach, utrudnieniach i profilaktyce związanej z koronawirusem wprowadzonych na terenie Gminy Wisła.

 

Uwaga Przedsiębiorcy

 

Z uwagi na obowiązywanie stanu epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej związanego z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2, zarówno w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców Wisły, jak i przedsiębiorców oraz pracowników administracji publicznej, informujemy, że od dnia 26 marca 2020r. do odwołania nie będzie możliwości bezpośredniej obsługi przedsiębiorców w zakresie działalności gospodarczej.

Prosimy o załatwianie wszelkich spraw związanych z działalnością gospodarczą drogą internetową, za pośrednictwem strony Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej: https://www.ceidg.gov.pl/. W przypadku problemów z przesłaniem wniosku, do Państwa dyspozycji udostępniony zostaje tel. kontaktowy Referatu Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Wiśle, pod którym uzyskają Państwo informacje oraz pomoc w zakresie przetwarzanego wniosku: 33 855 22 15 lub 33 855 24 25 (wew. 107).

 


 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii

 

Wprowadzamy ograniczenia w przemieszczaniu się

do 11 kwietnia włącznie nie będzie można się swobodnie przemieszczać poza celami bytowymi, zdrowotnymi, zawodowymi. Obostrzenie nie dotyczy więc:

 • dojazdu do pracy. Jeśli jesteś pracownikiem, prowadzisz swoją firmę, czy gospodarstwo rolne, masz prawo dojechać do swojej pracy. Masz również prawo udać się po zakup towarów i usług związanych ze swoją zawodową działalnością.
 • wolontariatu. Jeśli działasz na rzecz walki z koronawirusem i pomagasz potrzebującym przebywającym na kwarantannie lub osobom, które nie powinny wychodzić z domu, możesz się przemieszczać w ramach tej działalności.
 • załatwiania spraw niezbędnych do życia codziennego. Będziesz mógł się przemieszczać, aby zrobić niezbędne zakupy, wykupić lekarstwa, udać się do lekarza, opiekować się bliskimi, wyprowadzić psa.

Ważne! Przemieszczać się będzie można jedynie w grupie do dwóch osób. Obostrzenie to nie dotyczy rodzin.

W autobusie tyle osób, ile wynosi połowa miejsc siedzących

Środki publicznego transportu zbiorowego nadal działają. Jednak w autobusie, tramwaju lub metrze tylko połowa miejsc siedzących może być zajęta. Jeśli miejsc siedzących w pojeździe jest 70, to na jego pokładzie może znajdować się maksymalnie 35 osób.

Zależy nam na tym, aby Polacy mieli dostęp do komunikacji. Musimy jednak zadbać o to, by autobusy nie były przepełnione.

Całkowity zakaz zgromadzeń – chyba że z najbliższymi

Nowe przepisy zakazują także wszelkich zgromadzeń, spotkań, imprez czy zebrań. Będziesz mógł się jednak spotykać z najbliższymi.

Zasady bezpieczeństwa w trakcie uroczystości religijnych

Ograniczenia w przemieszczaniu nie dotyczą również osób, które chcą uczestniczyć w wydarzeniach o charakterze religijnym. Tutaj jednak wprowadziliśmy kolejną ważną zasadę. W mszy lub innym obrzędzie religijnym nie będzie mogło uczestniczyć jednocześnie więcej niż 5 osób – wyłączając z tego osoby sprawujące posługę.

Zachęcamy jednak do uczestnictwa w wydarzeniach religijnych za pośrednictwem telewizji, radia czy internetu.

Zakłady pracy

Ograniczenia co do liczby osób nie dotyczą zakładów pracy. Należy jednak stosować w nich szczególnie ostre zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego w zakresie zachowania odległości pracowników, środków dezynfekcji.

Pozostałe ograniczenia nadal obowiązują

Mimo wprowadzanych zmian, w mocy pozostają wszystkie dotychczasowe zakazy, czyli ograniczenie w działalności galerii handlowych, działalności gastronomicznej i rozrywkowej.

Wciąż także działa obowiązkowa 14-dniowa kwarantanna dla powracających zza granicy.

 


 

Ograniczenia w powiatowym transporcie zbiorowym

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną i spadkiem frekwencji podróżnych, po uzgodnieniach z operatorami przewozów z dniem 17 marca 2020 r. do odwołania wprowadza się ograniczenia w komunikacji w powiatowym transporcie zbiorowym. Szczegółowe zarządzenie oraz informacje odnośnie rozkładów jazdy na poszczególnych trasach znajdują się w załączniku: https://www.wisla.pl/media/upload/z/a/zarzadzenie_starosta.pdf 

 


 

PSZOK zamknięty od 20 marca!

Z uwagi na obowiązywanie stanu zagrożenia epidemicznego związanego z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2, zarówno w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców Wisły, jak i pracowników służb komunalnych, informuję, że od dnia 20 marca 2020 r. do 31 marca 2020 r. (z możliwością wydłużenia) zamknięty zostanie Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), zlokalizowany w Wiśle przy ul. Ustrońskiej 1.

W ostatnich dniach stwierdzono nasilenie wizyt mieszkańców w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, co w obecnym stanie zagrożenia epidemicznego może narażać zdrowie osób tam przebywających. Zgodnie z prognozami ekspertów w okresie dwóch najbliższych tygodni spodziewane jest nasilenie ekspansji koronawirusa SARS-CoV-2, zasadnym jest zatem wstrzymanie działalności PSZOK.

Mając świadomość, że zatrzymanie pracy punktu może powodować pewne niedogodności dla mieszkańców, prosimy o cierpliwość i zrozumienie dla podjętych decyzji. Dołożymy wszelkich starań, aby w możliwie najszybszym terminie przywrócić normalne funkcjonowanie PSZOK. Tradycyjny odbiór odpadów komunalnych, odbywający się z nieruchomości, pozostaje bez zmian (zgodnie z harmonogramem).

Dodatkowe informacje nt. systemu gospodarki odpadami komunami na terenie Gminy Wisła można uzyskać telefonicznie pod numerem: 33 857 88 50. O ewentualnych dalszych zmianach będziemy Państwa informować za pośrednictwem strony internetowej www.wisla.pl oraz fb.

 


 

Zarządzenie Burmistrza Miasta Wisła w sprawie szczególnych form udzielania pomocy dla lokalnej społeczności

Burmistrz Miasta Wisła zarządza, co następuje: 

§1

Ustala się wykaz podstawowych produktów żywnościowych, środków czystości, higienicznych i dezynfekcyjnych, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia

§2

1. Osoba korzystające ze szczególnej formy udzielenia pomocy musi być objętą kwarantanną domową.

2. Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej po uzgodnieniu z Burmistrzem Miasta Wisła, w szczególnych przypadkach może wskazać inne osoby objęte szczegółową formą udzielenia pomocy.

§3

1. Potrzeby w zakresie objęcia szczególna formą pomocy można zgłaszać całodobowo pod nr tel. 790 694 742.

2. Osoby korzystające z szczególnej formy pomocy zobowiązane są do podania imienia, nazwiska, adres zamieszkania nr telefonu kontaktowego.


3. Osoby nie podające w/w danych nie będą objęte szczególną formą pomocy.

§4

Formę oraz sposób przekazywania, dostarczenia środków „szczególnej formy pomocy” będzie określony indywidualnie przez realizującego szczególną formę udzielenia pomocy.

§5

1. W przypadku dużej ilości osób korzystających ze szczegółowej formy udzielania pomocy lokalnej społeczności, Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej po uzgodnieniu z Burmistrzem Miasta Wisła, może imiennie wyznaczyć osoby korzystające z pomocy.

2. Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej po uzgodnieniu z Burmistrzem Miasta Wisła, w każdym przypadku indywidualnie określi częstotliwość dostarczania produktów żywnościowych.

§6

W przypadku konieczności dostarczenia lekarstw, osoba chora zobowiązana jest do przekazania realizującemu zakup, recepty. Sposób przekazania recepty realizującemu zamówienie ustala indywidualnie realizujący.

Pełna treść zarządzenia znajduje sie tutaj: https://www.wisla.pl/media/upload/Z/a/Zarzadzenie_zywnosc_%E2%80%94_20.03.2020.pdf

 


 

Obsługa klientów przez ZUS w dniach 16-27 marca 2020

W związku z sytuacją zagrożenia epidemicznego - w trosce o bezpieczeństwo naszych klientów - informujemy Państwa, że w okresie od 16 do 27 marca 2020 r. nadal funkcjonuje w ZUS w sposób niezakłócony obsługa klientów w Centrum Obsługi Telefonicznej.
Do Państwa dyspozycji jest ogólnopolska linia telefoniczna pod numerem telefonu 22 560 16 00 dostępna w dni robocze w godz. 7-18 oraz dodatkowe numery telefonów:
22 290 87 01 - obsługa zasiłków opiekuńczych na czas opieki nad dzieckiem w dni robocze w godz. 7-15
22 290 87 02 - obsługa w sprawie wsparcia dla przedsiębiorców w dni robocze w godz. 7-15
22 290 87 03 - obsługa w sprawie odwołanych badań lekarskich i rehabilitacji leczniczej w dni robocze w godz. 7-15

Zachęcamy również do zakładania profili na naszym portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS i korzystania z naszych usług elektronicznych. Konto na portalu PUE ZUS można założyć bez wychodzenia z domu – przez internet - za pomocą profilu zaufanego (ePUAP/login.gov) lub bankowości elektronicznej. Na PUE ZUS można samodzielnie pobrać potwierdzenia z danymi zgromadzonymi w ZUS oraz przekazać elektronicznie wnioski o wydanie stosownych zaświadczeń.

We wszystkich placówkach ZUS przygotowaliśmy dla Państwa wyodrębnione strefy, w których będą Państwo mogli samodzielnie złożyć wnioski, bez kontaktu osobistego z pracownikami Zakładu. Jednocześnie informujemy, że odwołane zostały wszystkie zaplanowane badania lekarskie prowadzone przez lekarzy orzeczników, komisje lekarskie, konsultantów Zakładu.

 


 

Centrum Zdrowia Psychicznego uruchamia telefoniczną pomoc psychologiczną

Wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańcom naszego powiatu Centrum Zdrowia Psychicznego w Cieszynie uruchomiło telefoniczną pomoc psychologiczną na czas trwania pandemii koronawirusa.

- Zachęcamy osoby przebywające w kwarantannie oraz wszystkie osoby które przeżywają kryzys psychiczny objawiający się nasilonym lękiem, niepokojem, zaburzeniami snu czy obniżonym nastrojem do skorzystania ze wsparcia psychologicznego – mówi specjalista psychiatra lekarz Andrzej Kłoda, Pełnomocnik Dyrektora ds. Centrum Zdrowia Psychicznego. 

Z pomocy psychologicznej można skorzystać telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 18.00. Pracownicy Centrum Zdrowia Psychicznego oferują pomoc pod nr tel. 33 854 92 00 wew. 555 oraz 556.

Z pomocy mogą korzystać wszyscy mieszkańcy powiatu cieszyńskiego, także personel medyczny oraz pracownicy służb zaangażowanych w działania związane z pandemią koronawirusa.

 


 

Odwołane autobusy, ograniczona ilość kursów!

Obecna sytuacja mocno wpływa także na funkcjonowanie komunikacji zbiorowej - tj. kursów autobusowych i kolejowych na terenie naszego miasta.  Liczba kursów została mocno ograniczona, a część przedsiębiorców wręcz odwołała zaplanowane trasy.

Wispol – od 17 marca do odwołania wprowadzono zmiany w rozkładzie jazdy. Na liniach Cieszyn - Wisła Malinka – Cieszyn oraz Cieszyn - Koniaków Ochodzita – Cieszyn kursy będą realizowane wg rozkładu, jak w soboty i niedziele. Od 21 marca zawieszono całkowicie kursy na linii komunikacyjnej Cieszyn – Ustroń Zawodzie – Wisła Malinka – Przełęcz Salmopolska.
Więcej na https://www.facebook.com/wispolpl 

Drabas – od 13 marca wszystkie kursy na trasie Wisła-Katowice-Wisła zostały do odwołania zawieszone.
Więcej na http://www.drabas.pl/aktualnosc-tymczasowy-rozklad-jazdy-od-17032020r-103.html 

Bus Brothers – od 14 marca ograniczono liczbę kursów na trasie Wisła-Katowice do 5 dziennie (6:00, 9:10, 13:10, 15:10). Kurs o godz. 20:10 realizowany jest tylko do stacji Żory Centrum Przesiadkowe. Na trasie Katowice-Wisła realizowane są tylko 4 kursy (9:25, 13:10, 15:50 i 18:10).
Więcej na http://busbrothers.pl/rozklad-jazdy/katowice-wisla/# 

Lajkonik – od 16 do 25 marca zawieszone są wszystkie kursy przewoźnika, również te na trasie Wisła-Kraków-Wisła
Więcej na https://www.lajkonikbus.pl/ 

PKS Bytów - od 18 marca do odwołania zawieszone są połączenia relacji: Wisła-Ustka-Wisła
Więcej na http://www.pksbytow.pl/ 

 

Koleje Śląskie - wprowadzono korektę rozkłądu jazdy, spowodowaną rozpoczęciem remontu linii kolejowej na odcinku od Bronowa do Wisły. Aktualny rozkład znajduje się na stronie https://www.kolejeslaskie.com/wp-content/uploads/2020/03/S6-od-15-III-do-13-VI-stan-na-dzie%C5%84-5.03.pdf 

 


  

Apel GOPR-u o niewychodzenie w góry!

Szanowni Turyści i Mieszkańcy terenów górskich.

W związku z panującym na obszarze całego kraju zagrożeniem epidemiologicznym zwracamy się z apelem, aby w najbliższym czasie zrezygnować z wszelkich wyjść w góry. W chwili obecnej staramy się do minimum ograniczyć potencjalne ryzyko zakażenia się naszych ratowników oraz ryzyko poddania ich konieczności kwarantanny, przy jednoczesnym zapewnieniu możliwości operacyjnych w naszych Stacjach Ratunkowych. W szczególności wstrzymaliśmy możliwość przeprowadzania szkoleń grupowych i centralnych, akcji profilaktycznych oraz prelekcji. Pomimo tego chociażby jedno podejrzenie zakażenia może doprowadzić do konieczności kwarantanny zespołów ratowników z poszczególnych Stacji Ratunkowych, a do tego nie możemy dopuścić. Dlatego też uprzejmie prosimy o dostosowanie się do naszego apelu.

Naczelnik GOPR, Zarząd Główny GOPR

 


  

Urząd Miejski zamknięty

Informujemy, że od poniedziałku 16 marca do odwołania Urząd Miejski w Wiśle będzie prawie całkowicie zamknięty dla klientów. Tylko i wyłącznie w sprawach pilnych będą obsługiwani interesanci na Biurze Podawczym na parterze budynku urzędu. Zakres zadań dotyczący działalności gospodarczej będzie obsługiwany tylko na Biurze Podawczym w godz. od 8:00 do 11:00. W miarę możliwości prosimy wcześniej o kontakt telefoniczny bądź mailowy oraz załatwianie spraw drogą internetową. Wykaz telefonów do poszczególnych referatów i jednostek znajduje się na stronie https://bip.wisla.pl/informacja-ogolna-dane-kontaktowe-rachunki-bankowe-fakturowanie-1 

Od poniedziałku do odwołania nieczynna będzie także Kasa Urzędu. Wszelkie płatności należy dokonywać przelewami bankowymi. Numery bankowe znajdują się na stronie https://bip.wisla.pl/informacja-ogolna-dane-kontaktowe-rachunki-bankowe-fakturowanie-1

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiśle informuje iż pracuje w obowiązujących godzinach urzędowania. Jednak zostaje ograniczona bezpośrednia dostępność i obsługa interesantów. Wszystkie biura zostają zamknięte z wyjątkiem biura Nr 3 , które zarazem będzie pełnić funkcję biura podawczego oraz umożliwiać kontakt z pracownikami MOPS. Również pracownicy socjalni nadal pozostają do dyspozycji osób potrzebujących, jednakże zwracamy się z prośbą o ograniczenie kontaktów osobistych i jeżeli to możliwe załatwianie spraw telefonicznie pod numerem 33 855 35 53 lub drogą mailową na adres mops@um.wisla.pl 

 

Miejski Zespól Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Wiśle będzie czynny od poniedziałku do piątku  w godzinach urzędowania. Prosimy jednak o ograniczenie liczby załatwianych spraw do najbardziej pilnych. Biura zostają zamknięte dla petentów, jednak będzie możliwy kontakt z sekretariatem MZEAS poprzez domofon przy wejściu głównym (pracownik obsłuży petenta na parterze), pod nr telefonu: 33 855 29 44,  781 987 327 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: mzeas@um.wisla.pl   

 

Wiślańskim Centrum Kultury odwołuje wszystkie zajęcia od 12 marca do odwołania. Wiślańskie Centrum Kultury w tym czasie będzie zamknięte. Kontakt możliwy telefonicznie 33 855 29 67 oraz mailowo kultura@wisla.pl 

 

Miejska Bibliotek Publiczna im. J. Śniegonia odwołuje wszystkie zajęcia od 12 do 25 marca. MBP w tym czasie będzie zamknięta. Kontakt możliwy telefonicznie 33 855 26 91 oraz mailowo biblioteka@wisla.pl 

Biblioteka informuje, że w związku z zamknięciem wypożyczalni i czytelni, nadal można korzystać z książek elektronicznych i kursów językowych. Bez wychodzenia z domu można uzyskać dostęp do kilku tysięcy książek, w tym lektur szkolnych. Zapraszamy do korzystania z darmowej (dla naszych czytelników) oferty elektronicznej czytelni IBUK LIBRA. PINy udostępniamy przez e-mail wypozyczalnia@wisla.pl  lub telefonicznie 33 855 26 91. Dla uczących się języków obcych (i nie tylko) proponujemy kursy LERNI. Kod dostępu – przez e-mail wypozyczalnia@wisla.pl lub telefonicznie 33 855 26 91. Szczegółowe informacje o możliwości korzystania z platform IBUK i LERNI znajdują się również na stronie biblioteka.wisla.pl 

Poszukującym lektur szkolnych polecamy skorzystanie z poniższych linków:
www.wolnelektury.pl 
https://lektury.gov.pl 
www.lektury.waw.pl 
www.staropolska.pl 
www.polona.pl 

 

Informacja Turystyczna - od 13 marca br. Informacja Turystyczna w Centrum Przesiadkowym oraz Centrum Informacji Turystycznej będą nieczynne. Bilety Kolei Śląskich można nabyć u personelu pokładowego w pociągu, a od 16 marca w autobusach komunikacji zastępczej lub biletomatach (bez dodatkowych opłat). Możliwy kontakt telefoniczny w godz. 9:00-16:00 pod numerem telefonu: 791 400 485.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze RP stanu zagrożenia epidemicznego dotyczy także branży hotelarskiej i gastronomicznej. Prosimy o zapoznanie się z treścią Rozporządzenia znajdującego się w załączniku poniżej oraz bezwzględne dostosowanie się do wytycznych.


 

Komunikat Wodociągów Ziemi Cieszyńskiej

WZC Sp. z o.o. w Ustroniu informuje, że w celu zapewnienia ciągłości świadczenia usług i zminimalizowania ryzyka związanego z rozprzestrzenianiem się koronawirusa COVID-19, zamyka się wszystkie Punkty Obsługi Klienta, a tym samym nie będzie możliwości indywidualnego, osobistego załatwienia spraw.

 

W tym okresie w celu załatwienia spraw prosimy o kontakt z naszymi pracownikami drogą:

- pocztową,
- mailową: wzc@wzc.com.pl 
- telefoniczną: 33 852 35 70; 33 852 34 96; 33 852 22 44; 33 852 25 73,
- poprzez: (eBOK) - Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta
Bezpośrednio rozpatrywane będą tylko sprawy związane z bezpieczeństwem zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków itp.

 

Prosimy o dokonywanie wszelkich płatności przelewem na konto bankowe podane na fakturze. 

Informujemy również, że Spółka nie będzie realizowała odczytów wodomierzy przez pracowników - odczytywaczy. W związku z powyższym, rozliczenie za zużytą wodę i odprowadzone ścieki nastąpi na podstawie odczytów szacunkowych z poprzednich miesięcy, które korygowane będą odczytem w kolejnym okresie rozliczeniowym.

Jednocześnie informujemy, że istnieje możliwość podania stanu licznika wodomierzowego za pomocą:

- poczty głosowej w godzinach 15.00-7.00, tel. 33 852 10 01
- eBOK - Elektronicznego Biura Obsługi Klienta,
- telefonicznie: 33 852 09 87; 33 852 09 88; 33 852 13 30; 33 852 13 31
- mailowo na adres: stan@wzc.com.pl 
Powyższe obowiązuje do odwołania. Szczegółowy komunikat znajduje się w załączniku na dole strony.


 

Instrukcje postępowania dot. usług opiekuńczych, placówek zapewniających schronienie oraz wsparcia osób w dps.

W załącznikach na końcu tekstu znajdują się trzy instrukcje postępowania:

1. Instrukcja dotycząca realizacji usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, w tym z zaburzeniami psychicznymi.

2. Instrukcja dotycząca sposobu organizacji placówek zapewniających schronienie, takich jak:
- specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie,
- domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży,
- ośrodki interwencji kryzysowej,
- ośrodki wsparcia prowadzące miejsca całodobowego pobytu,

 3. Instrukcja dotycząca wsparcia osób przebywających w domach pomocy społecznej


 

W Polsce wprowadzono STAN ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO!

- Polska zamyka granice! Zakaz wjazdu cudzoziemców do Polski zacznie obowiązywać w nocy z soboty na niedzielę (14/15 marca). Część z nich nadal będzie mogła jednak przyjeżdżać do naszego kraju. Wśród nich są:

 • małżonkowie obywateli polskich,
 • dzieci obywateli polskich,
 • osoby posiadające Kartę Polaka,
 • osoby posiadające prawo stałego lub czasowego pobytu na terenie RP lub pozwolenie na pracę.

 

- cudzoziemcy pracujący lub mieszkający w Polsce będą mogli przyjechać do Polski, ale będą musieli przejść 14-dniową kwarantannę; 

Wyjątkiem są osoby z obszarów przygranicznych, które mieszkają w Polsce, ale pracują na co dzień w kraju sąsiednim oraz kierowcy transportu kołowego – np. autobusów i busów. Nie będą musiały one przebywać kwarantanny. 


- obywatele, którzy znajdują się obecnie poza Polską, mogą wracać do kraju, jednak po przekroczeniu granicy każdy z nich zostanie zarejestrowany, a także przebadany. Zostanie również skierowany na obowiązkową 14-dniową kwarantannę domową;
- ograniczenia na granicach mają obowiązywać od nocy z soboty na niedzielę (14/15 marca) przez 10 dni, z możliwością przedłużenia tego czasu;
- ruch wewnątrz kraju będzie się odbywał bez zmian;
- ograniczona zostanie praca galerii handlowych. Wszystkie inne sklepy oferujące sprzedaż ubrań, biżuterii, kosmetyków, narzędzi i wszelkich innych towarów pozostają otwarte. Ograniczenie dotyka jedynie tych punktów, które znajdują się w centrach lub galeriach handlowych. W galeriach i centrach handlowych zaś otwarte będą wszystkie:

 • sklepy spożywcze,
 • apteki,
 • drogerie,
 • pralnie.

 

- od niedzieli (15 marca) wstrzymane zostaną międzynarodowe połączenia lotnicze oraz kolejowe. Nie zostanie wstrzymany ruch towarowy. Do kraju wpuszczone zostaną samoloty czarterowe z Polakami;
- zakazane są zgromadzenia powyżej 50 osób;
- ograniczenia zgromadzeń dotyczą wszystkiego typu uroczystości, prywatnych, publicznych, religijnych, samorządowych, administracyjnych;
- zamknięte zostają wszystkie bary, restauracje, puby, kasyna i inne podobne miejsca rozrywki (siłownie, baseny, klub taneczne, kluby fitness, muzea, biblioteki, kina).Restauracje mogą jednak sprzedawać jedzenie na dowóz;
- ograniczenia dotyczące zgromadzeń i miejsc rozrywki będą obowiązywać przez 14 dni z możliwością przedłużenia. 

Wszystkie bieżące informacje znajdują się na rządowej stronie https://www.gov.pl/web/koronawirus 


 

Apel do mieszkańców i przedsiębiorców!

Apeluję do wszystkich Mieszkańców i Przedsiębiorców o włączenie się we wszystkie działania prewencyjne prowadzone na terenie miasta oraz przestrzeganie zaleceń wszystkich służb. Dla naszego wspólnego dobra, apeluję o rozważenie czasowego wyłączenia z działalności przedsiębiorstw, w których mogą przebywać duże skupiska ludzi, również napływających spoza Wisły - ośrodków narciarskich, basenów, schronisk turystycznych, prywatnych muzeów, galerii, itp. 

Zwracam się z apelem do wszystkich organizatorów o zastosowanie takich samych środków ostrożności i odwołanie wydarzeń oraz spotkań zaplanowanych w najbliższym terminie.

Zamknięte zostają miejskie place zabaw, boiska i zewnętrzne siłownie. Apelujemy także o niekorzystanie z otwartych obiektów sportowych.

Zwracam się z prośbą o solidarność z osobami starszymi i potrzebującymi pomocy, tak by nasi sąsiedzi, znajomi i bliscy nie zostali sami w obliczu trudnej dla wszystkich sytuacji.

Burmistrz Miasta Wisła - Tomasz Bujok

 


 

Zasady funkcjonowania przychodni Medikool w Wiśle 

Do odwołania w Przychodni Medikool w Wiśle przy ul. Dziechcinka 4 obowiązują następujące zasady:
- pacjenci powinni unikać osobistych wizyt w przychodni
- we wszystkich sprawach prosimy o kontakt telefoniczny z rejestracją pod numerem telefonu 33 854 10 84, 33 857 71 56 lub kontakt e-mailowy: wisla@medikool.pl 
- osoby wymagające konsultacji z lekarzem zostaną umówione na teleporadę przez telefon podczas której lekarz zadecyduje o konieczności osobistej wizyty w poradni
- recepty prosimy zamawiać telefonicznie 33 854 10 84, 33 857 71 56 lub e-mail: wisla@medikool.pl 
- osoby, które zamówiły recepty telefonicznie otrzymają kod umożliwiający ich realizację, bez konieczności przychodzenia do przychodni
- szczepienia odwołane są do 14 kwietnia 2020 r.
- ograniczone zostaje wykonywanie wszystkich badań, w tym laboratoryjnych. Wykonywane będą tylko badania niezbędne do zaplanowanych zabiegów i wizyt

Wprowadzenie tych zasad jest niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa każdego pacjenta oraz ciągłego funkcjonowania przychodni.
Pacjenci z objawami kataru, kaszlu, podwyższonej temperatury, bez duszności i trudności w oddychaniu, pozostają w domu i stosują ogólnodostępne leki bez recepty.


 

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych na terenie Gminy Wisła

Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

Szczegółowa informacja znajduje się poniżej:

https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach 


  

Muzeum Beskidzkie zamknięte do odwołania

Zwiedzanie Muzeum Beskidzkiego w Wiśle zostaje zawieszone do odwołania. 


  

Imprezy organizowane na terenie Wisły, które zostały odwołane lub następiła zmiana terminu

zmiana imprez: 

- Wirtualny Zjazd na Byle Czym - zmiana formuły więcej na: https://wisla.pl/mieszkaniec/calendar/1577 

- XVII Międzynarodowy Rajd Narciarsko-Pieszy „Ku Źródłom Wisły” - nowy termin 7 listopada br. 

imprezy odwołane:

- V Sympozjum Zielarskie i III Targi Zielarskie i Fitoterapeutyczne 

- Terenowy Dzień Kobiet

- III Turniej Charytatywny dla Liwii

- Wycieczki PTTK ze zwiedzaniem Zamku Prezydenta RP w Wiśle

- Ogólnopolskie Forum Speleo


 

 

Informacje praktyczne

Niezbędne jest przestrzeganie zasad higieny w tym: częste mycie rąk wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości, np. podczas podróży, ich dezynfekcja środkiem na bazie alkoholu. Zapoznaj się z instrukcja jak poprawnie i skutecznie dezynfekować ręce:

 

 

Co musisz wiedzieć o koronawirusie?

 

 

Całodobowa infolinia Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Cieszynie na temat koronawirusa - tel. 502 281 673

Partnerzy

Herb miasta Nepomuk
Herb miasta Jablunkov
Herb miasta Rheinhausen
Herb miasta Hukvaldy
Herb miasta Bullylesmines
Herb miasta Coka
Herb gminy Jastarnia
Mapa Miasta
Gospodarka odpadami
e-urzad
Prawo lokalne
Dziennik ustaw
Kamerka Internetowa

Szybki kontakt

Masz do nas pytania?

Twój adres e-mail*

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Urząd Miejski w Wiśle w celu służącym do odpowiedzi na moje pytanie.

Treść pytania*

* - pola obowiązkowe
Podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust.1 pkt c) Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO, tj. „przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze”.
Administratorem danych osobowych jest Gmina Wisła reprezentowana przez Burmistrza Miasta Wisła z siedzibą w Wiśle, Plac Bogumiła Hoffa 3, tel. +48 33 8552425, fax +48 33 8552995, email: um@wisla.pl.
Urząd Miejski w Wiśle
43-460 Wisła
Plac Bogumiła Hoffa 3