Miasto Wisła - oficjalna strona

Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek 7:00 – 15:00
Wtorek 7:00 – 16:00

X Festiwal Piosenki Europejskiej

Rozpoczęcie imprezy: 2020-11-25
Zakończenie imprezy: 2020-11-25
Miejsce imprezy: Wydarzenie on-line
Organizator imprez: Wiślańskie Centrum Kultury
Organizator - kontakt: 602 177 262

Mamy bardzo dobrą wiadomość! X edycja Festiwalu Piosenki odbędzie się. Jego formuła natomiast została ze względu na sytuację epidemiczną zmieniona i festiwal odbedzie się w formie on-line.

Dla organizatorów to nowe wyzwanie, ale wyzwania są po to by je podejmować. Mamy też dzięki temu okazję do nowych doświadczeń a uczestnicy do doszlifowania swoich wykonań.

Zapraszamy wszystkich chętnych do wzięcia udziału w festiwalu.

Na zgłoszenia czekamy do 25 listopada. W tym roku zostanie też przyznana nagroda publiczności.

 

REGULAMIN
X Festiwalu Piosenki Europejskiej
 

1. Organizator: Wiślańskie Centrum Kultury, Pl. B. Hoffa 3 A, 43-460 Wisła tel. 33/ 855-29-67 lub 602-177-262, e-mail: kultura@wisla.pl

2. Kategorie konkursowe: soliści i zespoły (w tym duety) w następujących kategoriach wiekowych:

    Przedszkola i klasy 0,

    Szkoły podstawowe – klasy I-III,

    Szkoły podstawowe – klasy IV-VI,

    Szkoły podstawowe – klasy VII-VIII,

    Młodzież szkół średnich.

3. Forma i cele Festiwalu

Tegoroczny Festiwal odbędzie się w formie konkursu online. Aby wziąć w nim udział należy nagrać filmik z dwoma piosenkami: jedną w języku ojczystym i drugą w języku Unii Europejskiej, następnie wysłać na adres mailowy wck.wisla@gmail.com wraz z kartą zgłoszeniową stanowiącą załącznik do niniejszego regulaminu (dostępna na stronie www.wisla.pl wraz z regulaminem) do 25.11.2020r.

Złożenie wypełnionej karty jest jednoznaczne z akceptacją warunków Festiwalu.

Celem Festiwalu jest zachęcenie dzieci i młodzieży do rozwijania wrażliwości muzycznej i radości śpiewania. Popularyzacja kultury muzycznej narodów europejskich, promowanie aktywności artystycznej dzieci i młodzieży oraz motywowanie do nauki języków obcych.

5. Termin rozstrzygnięcia:

Wyniki X Festiwalu Piosenki Europejskiej ogłoszone zostaną do 14 dni od daty zakończenia przyjmowania zgłoszeń na stronie internetowej Miasta Wisła www.wisla.pl oraz na stronie facebook Wiślańskiego Centrum Kultury.

6. Jury powołane przez Wiślańskie Centrum Kultury będzie oceniało:

Umiejętności wokalne wykonawcy
Interpretację i poprawność językową
Ogólny wyraz artystyczny
Dobór repertuaru

7. Nagrody:

Każdy uczestnik otrzyma pamiątkowy dyplom uczestnictwa w Festiwalu oraz drobny.
Najlepszym wykonawcom oraz zespołom w poszczególnych kategoriach zostaną przyznane nagrody pieniężne (pod warunkiem zgłoszenia się przynajmniej 3 osób w danej kategorii wiekowej) w wysokości:

I miejsce - 300 zł

II miejsce - 200 zł

III miejsce – 100 zł

Dodatkowo przyznana zostanie nagroda publiczności (nagroda rzeczowa). Wszystkie nadesłane filmiki (prawidłowo wykonane) zostaną udostępnione na profilu społecznościowym Wiślańskiego Centrum Kultury. Pod każdym będzie można wyrazić swoją opinię za pomocą „lajku”. Najciekawszy filmik, który dostanie najwięcej „lajków” otrzyma nagrodę publiczności. Wirtualne głosowanie będzie trwało do 12.12.2020r.

Termin i miejsce odbioru nagród zostaną uzgodnione z Organizatorem.


8. Postanowienia końcowe:

Organizator Festiwalu zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie. Organizatorowi przysługuje również prawo do przerwania i unieważnienia Festiwalu w przypadku małej liczby uczestników. Sprawy nieobjęte regulaminem oraz sporne rozstrzyga Organizator. Informacje dotyczące przebiegu konkursu udzielane są telefonicznie 33/ 855 29 67, a także poprzez e-mail: kultura@wisla.pl. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania filmików na następujących polach eksploatacji: publikowanie filmików z nagraniami w Internecie (na stronie internetowej Miasta Wisła, na profilu facebook WCK), w środkach masowego przekazu oraz innych formach utrwaleń, nadających się do rozpowszechniania, w celu promowania wydarzeń kulturalnych, których organizatorem jest WCK.

9. Publikacja filmików z nagranymi piosenkami i danych osobowych:

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do opublikowania danych uczestników oraz nagrań na stronie internetowej Miasta Wisła: www.wisla.pl oraz w prasie lokalnej „Echa Wisły” w zakresie niezbędnym dla potrzeb niniejszego X Festiwalu Piosenki Europejskiej oraz w celach promocyjnych Wiślańskiego Centrum Kultury oraz Miasta Wisła.

Karta zgłoszenia stanowi integralną część regulaminu.

Partnerzy

Herb miasta Nepomuk
Herb miasta Jablunkov
Herb miasta Rheinhausen
Herb miasta Hukvaldy
Herb miasta Bullylesmines
Herb miasta Coka
Herb gminy Jastarnia
Mapa Miasta
Gospodarka odpadami
e-urzad
Prawo lokalne
Dziennik ustaw
Kamerka Internetowa

Szybki kontakt

Masz do nas pytania?

Twój adres e-mail*

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Urząd Miejski w Wiśle w celu służącym do odpowiedzi na moje pytanie.

Treść pytania*

* - pola obowiązkowe
Podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust.1 pkt c) Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO, tj. „przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze”.
Administratorem danych osobowych jest Gmina Wisła reprezentowana przez Burmistrza Miasta Wisła z siedzibą w Wiśle, Plac Bogumiła Hoffa 3, tel. +48 33 8552425, fax +48 33 8552995, email: um@wisla.pl.
Urząd Miejski w Wiśle
43-460 Wisła
Plac Bogumiła Hoffa 3