Miasto Wisła - oficjalna strona

Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek 7:00 – 15:00
Wtorek 7:00 – 16:00

Uchwała krajobrazowa dla Wisły przyjęta przez Radę Miasta Wisła w dniu 24 listopada 2020 roku a opublikowana w Dz. U. Woj. Śl poz 8299 z dnia 27 listopada 2020 roku:

Treść przyjętej uchwały znajduje się w linku: Uchwała Krajobrazowa - WISŁA

 

 

 

 


Burmistrz Miasta Wisła informuje o wyłożeniu w dniach od 2 września 2020 r. do dnia 24 września 2020 r. do publicznego wglądu projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane dla miasta Wisła. 

Z projektem uchwały można również zapoznać się [TUTAJ] , na stronie internetowej https://www.wisla.pl/mieszkaniec/uchwala-krajobrazowa oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej https://bip.wisla.pl/.

W dniu 2 września 2020 r. o godz. 16:00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. J. Śniegonia w Wiśle, pl. B. Hoffa 3, zostanie przeprowadzona dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie uchwały zasadami.

Uwagi do projektu uchwały można składać na piśmie do Burmistrza Miasta Wisła z podaniem swojego imienia i nazwiska albo nazwy oraz adresu zamieszkania albo siedziby, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 października 2020 r. w formie:

  • papierowej na adres: Urząd Miasta Wisła, Plac Bogumiła Hoffa, 43‑460 Wisła, lub
  • elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej poprzez pocztę elektroniczną na adres: gpn@um.wisla.pl lub za pomocą platformy ePUAP.

Uwagi do projektu uchwały są rozpatrywane przez Burmistrza Miasta Wisła. Rozpatrzenie wszystkich uwag – wniesionych w w/w terminie, zostanie opublikowane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej https://bip.wisla.pl/. Uwagi rozstrzygnięte negatywnie oraz częściowo negatywnie będą załącznikiem do Uchwały Krajobrazowej.

 


 

 

Burmistrz Miasta Wisła informuje o przeprowadzeniu  konsultacji społecznych dotyczących wstępnego projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane dla miasta Wisła.

Celem konsultacji społecznych było przedstawienie wstępnego projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane dla miasta Wisła.
Raport z konsultacji społecznych znajduje się tu: https://www.wisla.pl/media/upload/U/K/UK_final.pdf

Kolejnym etapem opracowania będzie wyłożenie do publicznego wglądu (planowane na wrzesień). Zostanie ono ogłoszone niebawem.

 

Z uwagi na zaistniałą sytuację epidemiologiczną w kraju związaną z dynamicznym rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej przez koronawirus konsultacje społeczne odbywają się w sposób elektroniczny.

 

Termin rozpoczęcia konsultacji społecznych: 20 maja 2020 r.,

Termin zakończenia konsultacji społecznych: 3 czerwca 2020 r.

 

Projekt konsultowanej Uchwały dostępny jest na stronie internetowej Urzędu w zakładce Uchwała Krajobrazowa:            https://www.wisla.pl/mieszkaniec/uchwala-krajobrazowa

oraz na stronie Facebook :     www.facebook.com/uchwala.krajobrazowa.wisla

 

Uwagi, opinie i propozycje można zgłaszać w terminie do 3 czerwca 2020 r., w formie pisemnej do ww. projektu uchwały za pomocą:

1) e-maila, na adres gpn@um.wisla.pl

2) pisma wysłanego na adres – Urząd Miasta Wisła, pl. B. Hoffa 3, 43-460 Wisła (decyduje data wpływu do Urzędu).

 


 

 

Uchwała krajobrazowa dla Wisły

Trwają konsultacje społeczne uchwały krajobrazowej dla Wisły (która ureguluje zasady m.in. zasady sytuowania reklam).
Zapraszamy na spotkanie 2 marca o godzinie 17.00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. J. Śniegonia w Wiśle (Plac Bogumiła Hoffa 3) na którym zostaną zaprezentowane założenia uchwały.

Można się z nimi zapoznać poniżej w załączniku.

Uwagi, opinie i propozycje można składać na adres mailowy: gpn@um.wisla.pl do 15 marca 2020 r. lub w formie papierowej w siedzibie Urzędu (Plac Bogumiła Hoffa 3) do dnia 13 marca do godz. 13.00.
Zapraszamy również do obserwowania profilu facebook:
https://www.facebook.com/uchwala.krajobrazowa.wisla

Podstawa prawna rozpoczęcia prac projektowych
Uchwała Rady Miejskiej w Wiście w sprawie przygotowania przez Burmistrza Miasta Wisła projektu uchwały „Zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń”:
https://www.prawomiejscowe.pl/UrzadMiejskiwWisle/document/441914/Uchwa%C5%82a
Obwieszczenie o podjęciu powyższej uchwały:
https://bip.wisla.pl/obwieszczenie-dotyczace-zasad-i-warunkow-sytuowania-obiektow-malej-architektury-tablic-reklamowych-i-urzadzen-reklamowych-oraz-ogrodzen 
 

Partnerzy

Herb miasta Nepomuk
Herb miasta Jablunkov
Herb miasta Rheinhausen
Herb miasta Hukvaldy
Herb miasta Bullylesmines
Herb miasta Coka
Herb gminy Jastarnia
Mapa Miasta
Gospodarka odpadami
e-urzad
Prawo lokalne
Dziennik ustaw
Kamerka Internetowa

Szybki kontakt

Masz do nas pytania?

Twój adres e-mail*

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Urząd Miejski w Wiśle w celu służącym do odpowiedzi na moje pytanie.

Treść pytania*

* - pola obowiązkowe
Podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust.1 pkt c) Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO, tj. „przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze”.
Administratorem danych osobowych jest Gmina Wisła reprezentowana przez Burmistrza Miasta Wisła z siedzibą w Wiśle, Plac Bogumiła Hoffa 3, tel. +48 33 8552425, fax +48 33 8552995, email: um@wisla.pl.
Urząd Miejski w Wiśle
43-460 Wisła
Plac Bogumiła Hoffa 3